Tin tức

Tham dự Hội thảo Quốc gia thường niên về Điện tử công suất và ứng dụng SWPEA 2022

Ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2022, đại diện trường ĐH Lạc Hồng có 8 tác giả tham gia báo cáo các chuyên đề tại Hội thảo Quốc gia thường niên về Điện tử công suất và ứng dụng SWPEA 2022 được tổ chức bởi Trường Đại học Trà Vinh; ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM; Viện Điện tử công suất Hàn Quốc, Cộng đồng Điện tử công suất VN tại Trường ĐH Trà Vinh.

Giảng viên trường Đại học Lạc Hồng tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo SWPEA 2022, các giảng viên trường ĐH Lạc Hồng ngoài vị trí tham dự là tác giá trình bày bài báo, còn có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh – Phó hiệu trưởng với vị trí là đồng chủ toạ tại các phiên toàn thể và các tiểu ban. Cùng với đó cũng có sự tham gia báo cáo của  TS. Võ Quang Lâm, Phó TGĐ Tập đoàn EVN, "Chuyển đổi Năng lượng EVN- Cơ hội và thách thức"

PGS.TS. Nguyễn Vũ Quỳnh – Phó hiệu trưởng (áo caro xanh)

TS. Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc TT NCKH&ỨD (áo xanh)

Hội thảo là diễn đàn để những người làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và hoạt động trong lĩnh vực điện tử công suất trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và cũng là cơ sở để nhà Trường dự kiến liên kết triển khai tổ chức Hội thảo SWPEA 2023 tại trường ĐH Lạc Hồng.

 

 

Nghiên cứu khoa học

Điện tử công suất, ứng dụng, SWPEA 2022


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        385,951       1/218