NCKH Giảng viên

Khoa Dược  »  Nghiên cứu khoa học  »  NCKH Giảng viên


Giảng viên Khoa Dược Đại học Lạc Hồng đạt một giải Ba và hai giải Khuyến kích Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai 2020.

Phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học kỹ thuật là một cuộc vận động lớn mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm sóc và khuyến khích phát triển. Trong đó Hội thi Sáng tạo kỹ thuật hàng năm tỉnh Đồng Nai là một trong nhiều hình thức vận dụng sáng tạo, nhằm tập hợp đông đảo những người lao động thuộc mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội tập trung trí tuệ, phát huy sức sáng tạo để tạo ra và áp dụng ngày càng nhiều các giải pháp kỹ thuật vào thực tế sản xuất và đời sống, đẩy nhanh tiến bộ kỹ thuật, phát triển kinh tế, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để hưởng ứng phong trào thì các cá nhân và tập thể trường Đại học Lạc Hồng nói chung và Khoa Dược nói riêng đã tích cực nghiên cứu sáng tạo và gặt hái nhiều thành công. Tại Hội thi sáng tạo khoa học tỉnh Đồng Nai năm 2020 có 97 giải pháp tham gia thì Trường đại học Lạc Hồng đã có 09 giải pháp đạt được các giải nhất, nhì, ba. Một kết quả rất đáng ghi nhận.

Khoa Dược đã có một giải pháp đạt một giải Ba và hai giải pháp đạt giải Khuyến khích.

Giải Ba: Khảo sát thành phần hóa học và tác dụng chống oxy hóa của lá Trứng cá của tác giả Lê Thị Thu Hồng;

Hai giải Khuyến khích: Tổng hợp xanh nano bạc từ dịch chiết lá Trứng cá và thử hoạt tính kháng khuẩn của tác giả Dương Thị Ngọc Dung, Cao Văn Dư; Bào chế hệ vi tự nhũ chứa curcumin của tác giả La Thị Hồng Lan, Phạm Hồng Minh, Huỳnh Văn Hóa.

Cô ThS. Lê Thị Thu Hồng (thứ hai từ phải qua) được vinh danh giải Ba tại Lễ khen thưởng Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2020.

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  16,957       1/502