Ban chấp hành

Khoa Đông Phương  »  Đoàn Hội sinh viên  »  Ban chấp hành

BCH Liên chi Hội Sinh viên Khoa Đông phương học nhiệm kỳ 2016 - 2017

Đ/c Đặng Thị Phương Thảo

14DN112 

Chức vụ: Chủ tịch Liên chi Hội

 
 

Đ/c Nguyễn Thị Tú Linh

14DT111

Chức vụ: Phó Chủ tịch Liên chi Hội

 

 

Đ/c Tất Gia Thanh

14DH111

Uỷ viên BCH Hội SV Khoa

 

Đ/c Bùi Hồng Phát

15DN111 

Uỷ viên BCH Hội SV Khoa

Đ/c Nguyễn Thị Thu Huyền

15DN115

Uỷ viên BCH Hội SV Khoa

 

Đ/c Trần Ngọc Gia Hân

15DN111

Uỷ viên BCH Hội SV Khoa

 

 

Đ/c Trương Lê Bảo Trinh

15DN112

Uỷ viên BCH Hội SV Khoa