Thông báo nhận chứng chỉ Anh văn Tháng 01-02/2018

Đã có chứng chỉ Anh văn khóa thi ngày 28/01/2018 và ngày 04/02/2018
Các bạn đã thi và đặt chứng chỉ trong các kỳ thi này xin lưu ý:
  • Khi đến nhận chứng chỉ mang theo CMND, thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh
  • Nếu nhận thay chứng chỉ người khác cần có giấy tờ tùy thân của người được nhận
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học