Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

    Nhận chứng chỉ Tin học tháng 5, 6/2019

    Hiện đã có chứng chỉ Tin học khóa thi ngày 12/5/2019 và 16/6/2019. Mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên khi đến nhận


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      29,760       1/159