Giới thiệu

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Giới thiệu


Cơ cấu tổ chức

Khoa Cơ điện - Điện tử là khoa có thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo các ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, và Công nghệ Kỹ thuật Ô tô. Với đội ngũ giảng viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm thực tế. 

TỔ CHỨC CỦA KHOA CƠ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  36,766       1/217