Giới thiệu

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Là khoa có thế mạnh trong đào tạo kỹ sư các ngành Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử và truyền thông, Công nghệ điều khiển và tự động hóa và Công nghệ kỹ thuật ô tô. Với đội ngũ giảng viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo. Khoa Cơ điện - Điện tử được cơ cấu như sau:

TỔ CHỨC CỦA KHOA CƠ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 

Ban chủ nhiệm khoa

Q.Trưởng Khoa Cố vấn
ThS. Phạm Văn Toản      PGS.TS.Nguyễn Ngọc Phương
 

Phó Trưởng Khoa

TS.Lê Phương Trường

Trưởng Bộ môn 

Điện tử viễn thông

Trưởng Bộ môn 

Cơ Điện tử

Trưởng Bộ môn

Tự động hóa

TS. Nguyễn Thanh Sơn TS. Nguyễn Bá Sơn ThS. Trần Văn Thành

Trưởng Bộ môn 

Điện - Điện tử

Trưởng Bộ môn 

CN kỹ thuật ô tô

ThS. Nguyễn Hoàng Huy ThS. Phạm Công Sơn

Cán bộ chuyên trách

Thư ký Quản sinh Giáo vụ
KS. Nguyễn Thị Trúc Mai Th.S. Hoàng Thị Nga Th.S. Nguyễn Hà Thoại Phi
Quản lý thực tập Quản lý Open Workshop Quản lý NCKH
Th.S. Trần Trung Hướng KS. Phạm Hồng Sơn TS. Phan Như Quân