Thông tin liên hệ

Tạp chí Khoa học Lạc Hồng  »  Thông tin liên hệ


Thông tin liên hệ đăng báo

Tạp chí khoa học Lạc Hồng ISSN: 2525-2186

Email: jslhu@lhu.edu.vn

Số điện thoại: 02513.953.373


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  19,071       1/617