NCKH Sinh viênSinh viên tham gia cuộc thi 2012


STT

TÊN CUỘC THI

HỌ TÊN

LỚP

GIẢI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
   
1   

Việt Nam NetRiders
   
Trần Vũ   
   
08TH111   

Giải nhất
   
Cisco Networking Academy   
   
Phan Tuấn Lực   
   
08TH111   

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  36,768       1/185