NCKH Sinh viênSinh viên tham gia cuộc thi 2015


STT

TÊN CUỘC THI

HỌ TÊN

LỚP

GIẢI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
   
1   
   
Việt Nam NetRiders   
   
Nguyễn Thanh Tùng   
   
11CN111   
   
Giải nhất   
   
Cisco Networking Academy   

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  36,769       1/185