NCKH Sinh viênSinh viên tham gia cuộc thi 2018


STT

TÊN CUỘC THI

HỌ TÊN

LỚP

GIẢI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
   
1   
   
Bình Dương IoT Hackathon   
   
Nguyễn Ngọc Hưng   
   
16SE111   
   
Xuất sắc   
   
UBND tỉnh Bình Dương   
   
Lê Vinh Quang Thương   
   
16SE111   
   
Nguyễn Công Trọng   
   
16SE111   
   
2   
   
Cuộc đua số   
   
Phạm Trung Phi Thành   
   
14SE111   
   
Giải ba toàn quốc   
   
Tập đoàn FTP   
   
Lại Xuân Thời   
   
14SE111   
   
Cao Thái Phong   
   
14SE111   
   
Trần Trung Nguyên   
   
14SE111   
   
Lê Trường Quý   
   
14SE111   

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  32,925       1/159