NCKH Sinh viênSinh viên tham gia cuộc thi 2019


STT

TÊN CUỘC THI

HỌ TÊN

LỚP

GIẢI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
   
STT   
   
Tên cuộc thi   
   
Họ tên   
   
Lớp   
   
Giải   
   
Đơn vị tổ chức   
   
1   
   
Cuộc đua số   
   
Phạm Minh Luân   
   
15SE111   
   
Giải ba toàn quốc   
   
Tập đoàn FTP   
   
Nguyễn Vũ Nhân Thiên   
   
15SE112   
   
Nguyễn Tiến Hảo   
   
15SE112   
   
Nguyễn Tiến Dũng   
   
15SE112   
   
Đinh Huy Hoàng   
   
15SE112   
   
Nguyễn Hiếu Cường   
   
15SE112   
   
Lại Xuân thời   
   
14SE111   
   
2   
   
Final Show Case EPICS   
   
Nguyễn Ngọc Hưng   
   
16SE111   
   
Sản phẩm triển lãm   
   
BUILD-IT & ASU   
   
Lê Vinh Quang Thương   
   
16SE111   
   
Nguyễn Công Trọng   
   
16SE111   
   
Nguyễn Nam Tài   
   
16SE111   
   
Nguyễn Thị Kim Khánh   
   
18CT111   

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  36,762       1/185