xxxxx

xxxxx

Đề án dạy tiếng Nhật giao tiếp cơ bản cho SV khối kỹ thuật

Mục tiêu: Đào tạo tiếng Nhật giao tiếp cơ bản cho sinh viên (SV) các khoa kỹ thuật như Công nghệ thông tin, Cơ Điện, Điện – Điện tử, Công nghệ Hóa – Thực phẩm, Công nghệ Sinh học – Môi trường… đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản.

Sinh viên tham gia đề án được miễn phí hoàn toàn học phí

Điều kiện tham gia đề án: Sinh viên đã hoàn thành năm học thứ 3 có thành tích học tập toàn khóa đạt loại khá, giỏi trở lên.

Hồ sơ xin tham gia đề án gồm có

  • Bảng điểm tổng hợp của 5 học kỳ (từ học kỳ 1 đến học kỳ 5).

  • Đơn xin tham gia đề án gửi về văn phòng khoa Điện - Điện Tử (gặp cô Phương hoặc thầy Long)
  • Hạn nộp hồ sơ : 26/6/2013

Mẫu đơn xin tham gia đề án

Chi tiết thông báo