Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

 

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Là ngành học huấn luyện cho người học kiến thức ứng dụng kỹ thuật điều khiển và tự động hóa trong học thuật, cải tiến quy trình sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị áp dụng trong công nghiệp và dân dụng.