Phòng thực hành

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Phòng thực hành

Phòng thực hành PLC và Cơ điện tử

1. Nhiệm vụ và mục tiêu

Nhiệm vụ: 

 • Hướng dẫn sinh viên cách kết hợp các thiết bị như cảm biến và cơ cấu chấp hành (động cơ, xy lanh khí nén – thủy lực,…) với nhau trong hệ thống cơ điện tử.
 • Huấn luyện cho sinh viên các kỹ năng làm việc với các thiết bị điều khiển công nghiệp như PLC, HMI và thiết bị mạng truyền thông công nghiệp.
 • Huấn luyện các kỹ năng làm việc với các hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu SCADA.

Mục tiêu:

 • Sinh viên có kỹ năng tốt khi sử dụng và làm việc với các thiết bị cảm biến, cơ cấu chấp hành và cá thiết bị điều khiển công nghiệp (PLC, HMI).
 • Sinh viên có khả năng tự phát triển các hệ thống Cơ điện tử - Tự động hóa trong sản xuất bằng cách ứng dụng các thiết bị đã được học.

2. Cơ sở vật chất và trang thiết bị

3. Nội dung giảng dạy

Giới thiệu tổng quan về hệ thống điều khiển sử dụng PLC

 • Phương pháp kết nối đầu vào/ra của PLC với cảm biến và cơ cấu chấp hành
 • Huấn luyện lập trình các tập lệnh cơ bản, counter, timer.
 • Lập trình tuần tự trên module huấn luyện
 • Điều khiển lập trình nâng cao và giám sát – thu thập dữ liệu bằng SCADA
 • Lập trình hệ thống các Module sản xuất linh hoạt
 • Thiết lập hệ thống mạng công nghiệp phục vụ cho giám sát và thu thập dữ liệu.

4. Định hướng nghiên cứu

 • Thiết kế hệ thống điều khiển trong công nghiệp sử dụng PLC các hãng Siemens, Omron, Mitsubishi, AB, LG,...
 • Tư vấn thiết kế, bảo trì, xây dựng, sao lưu dữ liệu các hệ thống điều khiển sử dụng PLC, DCS, SCADA.
 • Chuẩn hóa việc thiết kế hệ thống điều khiển theo tiêu chuẩn IEC 61131.
 • Nghiên cứu hệ thống dự phòng mềm, cứng; hệ thống giám sát, bảo trì từ xa qua mạng internet.
 • Nghiên cứu các phương pháp điều khiển cấp cao (PID, Fuzzy, Neural Network,…) kết hợp với bộ điều khiển công nghiệp.
 • Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các hệ thống điều khiển quá trình (PCS- Process Control System).

Giảng viên phụ trách:

Thạc sĩ Trần Bích Sơn phụ trách giảng dạy và hoạt động nghiên cứu của phòng thực hành PLC

5. Đề cương môn học (download tại đây)