Trường Đại học Lạc Hồng được thành lập năm 1997. Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của nhà trường luôn có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Đảng ủy trường hoạt động theo Quy định số 163-QĐ/TW với chức năng “là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác hoạt động của đảng viên sinh viên, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên sinh viên và nghiêm chỉnh  xây dựng Chi bộ, Đảng bộ là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.


Tin tức

  • 18/06/2022 11:32:27
    Lễ trao Giấy chứng nhận Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng phát triển Đảng 2022 Lễ trao Giấy chứng nhận Lớp đối tượng Đảng 2022
  • 06/04/2022 08:57:56
    Tổng kết công tác Đảng năm 2021,Đảng ủy trường đã trao tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy trường cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021. Tập thể: Chi bộ 2: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 Chi bộ 7: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm
  • 19/02/2022 14:48:31
    Được sự đồng ý của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Đảng ủy trường; ngày 17/02/2022, tại Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ 8 đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên choquần chúng Nguyễn Lê Đức Lộclà đoàn viênkhoa Cơ điện Điện tử vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đến dự buổi lễ kết nạp có Đ/c

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  8,481,897       1/159