Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


​Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 12-KH/TU về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị​


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  1,043,963       1/665