Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)

Các đồng chí tải nội dung tuyên truyền tại đây:

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  984,956       1/784