Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9

Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2014)

Các đồng chí tải nội dung tuyên truyền tại đây:

Nguồn: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  983,518       1/835