Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


NỘI DUNG

  Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9

  Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2014)

  Các đồng chí tải nội dung tuyên truyền tại đây:

  Nguồn: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai.


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    901,108       1/158