Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


Tài liệu tuyên truyền về kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Bê - La - Rút của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các đồng chí tải nội dung tuyên truyền tại đây:

Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  956,293       1/359