Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


NỘI DUNG

    Tài liệu tuyên truyền về kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Bê - La - Rút của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

    Các đồng chí tải nội dung tuyên truyền tại đây:

    Nguồn: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      901,129       1/158