Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


HD về tuyên truyền bầu cử ĐB Quốc hội khoá XIII và ĐB HĐND các cấp NK 2011-2016

Hướng dẫn số 01-HD/BTGTW ngày 25 tháng 2 năm 2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, các đồng chí xem tại đây


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  956,518       1/147