Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


NỘI DUNG

    Tuyên truyền và tổ chức thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa IX)

    Thực hiện công văn số 459-CV/BTG.ĐUK ngày 21 tháng 2 năm 2014 của Ban tuyên giáo Đảng ủy khối về việc "Tuyên truyền và tổ chức thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa IX)"

    Tải nội dung tại đây: 183-PB/TU


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      914,595       1/225