Tuyên truyền

Đảng bộ  »  Tuyên truyền


Tài liệu quán triệt Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tại công văn số 631-CV/BTG.ĐUK, ngày 10/03/2015 về việc "quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh", Ban Thường vụ Đảng ủy trường gửi đến các chi bộ toàn văn Nghị quyết trên

Các đồng chí vui lòng tải nội dung tại đây:


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  984,964       2/376