Sinh ViênXét tốt nghiệp và Học bổng

1. Thủ tục xét cấp bằng Tốt nghiệp. 

1.1. Đơn xét tốt nghiệp, nộp tại Văn Phòng Khoa 

Đối với sinh viên từ khóa 2012 trở về trước:

File PDF

File Word

Đối với sinh viên từ khóa 2013 trở về sau: File pdf; File word

Đơn gia hạn xét tốt nghiệp (Đối với sinh viên xét không đúng thời hạn học tập): download

1.2 Đăng ký xét tốt nghiệp: http://xettotnghiep.lhu.edu.vn/

1.3 Nộp lệ phí làm bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo (phí 100.000 VNĐ, từ năm 2014)

1.4 Mẫu xét cấp bằng sơm: download

Lưu ý về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời:

  • Trường hợp sinh viên nộp hồ sơ đầy đủ: Sinh viên đã có đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Phòng Đào tạo sẽ giữ lại toàn bộ hồ sơ xét tốt nghiệp và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

  • Trường hợp hồ sơ còn thiếu chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học: Đối với sinh viên xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nhưng còn thiếu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định chuẩn đầu ra ban hành theo quyết định số 106A ngày 01/3/2012 thì phải làm giấy cam đoan theo mẫu của Phòng Đào tạo. Sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và nhận lại hồ sơ xét tốt nghiệp. Sau khi đã có đầy đủ chứng chỉ, sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp về Khoa để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp. Download

  • Để tránh trường hợp sai sót thông tin cá nhân khi cấp bằng, sinh viên trực tiếp đi nộp và ghi tên vào sổ dán hình làm bằng. (Bằng tốt nghiệp chỉ được cấp 1 lần). 

  • Sinh viên khi mang nộp các bằng cấp, nhớ mang theo bản chính

1.A. Thủ tục xét bằng tốt nghiệp (Cao đẳng nghề)

  • Sinh viên nộp giấy tờ theo mẫu đơn đính kèm về Văn phòng Khoa
  • Mẫu xét cầp bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề (file word, file pdf)

2. Thời hạn nộp đơn xét cấp bằng tốt nghiệp

Xét hàng tháng.

3. Xét cấp học bổng 

- Học bổng nghèo vượt khó và các học bổng khác, sinh viên xem thông tin chi tiết trên ME.

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  238,290       1/151