Sinh Viên

Lịch trình học tập

A. Lịch trình năm học 2019-2020

B. Đăng ký học, học lại và huỷ môn đã đăng ký học lại trong năm học

Học kỳ I, Năm học 2019 - 2020

Đăng ký môn học chính khóa, học lại

 • Đăng ký và xác nhận môn học chính khóa:
  • Sinh viên khóa 2017 trở về trước: từ ngày 14/11/2018 đến hết ngày 19/11/2018.
  • Sinh viên khóa 2018: đến hết ngày 17/12/2018.
 • Đăng ký và xác nhận môn học lại:
  • Sinh viên đăng ký học lại: từ ngày 14/11/2018 đến hết ngày 24/11/2018.
  • Khoa thông báo lịch học lại: thông báo/ cập nhật trên hệ thống sau ngày 01/12/2018.
  • Sinh viên xác nhận lịch học lại: đến hết ngày 08/12/2018.

Lưu ý: Sinh viên phải xác nhận lịch học thì mới có tên trong danh sách.

Thời gian đóng học phí

 • Theo thời gian được thông báo khi đăng ký và xác nhận môn học
 • Nếu quá thời hạn trên, sinh viên không đóng đủ học phí sẽ bị xử lý như sau:
  • Chậm 02 tuần: phạt 2,5% số học phí còn thiếu.

  • Chậm 01 tháng: phạt 05% số học phí còn thiếu.

 • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thể đóng học phí đúng hạn, cần làm đơn xin gia hạn có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác (mẫu 1.13 tại mục Mẫu văn bản, https://cs.lhu.edu.vn/98/9182/Mau-van-ban.html), gửi phòng Tài chính. Đơn gia hạn đóng học phí chỉ có thời hạn đến trước kỳ thi chính thức của học kỳ.

Huỷ môn học đã đăng ký học lại đối với sinh viên đã xác nhận lịch học
 • Trường hợp sinh viên đã đóng tiền: Sinh viên nộp đơn về khoa & Phòng Đào tạo xác nhận --> Sinh viên nộp đơn đến phòng Tài chính nhận lại học phí. 
 • Trường hợp sinh viên đã xác nhận nhưng chưa đóng tiền: Sinh viên nộp đơn về khoa --> Khoa Xác nhận và chuyển phòng Tài chính để huỷ thông tin nợ học phí của sinh viên (Sinh viên giữ 1 bản photo)
 • Thời gian nộp đơn hủy xác nhận học lại đến hết ngày 15/3/2019. Sau ngày này, hệ thống sẽ ghi nợ đối với các môn sinh viên đã đăng ký và chưa đóng tiền.
 • Mẫu đơn: https://cs.lhu.edu.vn/98/9182/Mau-van-ban.html

C. Báo cáo tốt nghiệp 

Thông báo về việc:

- Đăng ký thực tập tốt nghiệp,

- Danh sách phân GVHD,

- Danh sách nộp và báo cáo

Khoa sẽ thông báo trực tiếp trên trang Me.lhu.edu.vn - Bản tin khoa Công nghệ thông tin

và tại trang: https://cs.lhu.edu.vn/98/28845/Thuc-tap-tot-nghiep.html

D. Kế hoạch tổ chức học ôn và thi sát hạch tin học

 1. Đợt thi và đối tượng dự thi
  • Thi và ôn thi; Ba (03) đợt thi/ năm. Hai (02) đợt ôn thi/ năm.

  • Đối tượng dự thi: Sinh viên Khoa Công nghệ thông tin chưa đủ điều kiện chuẩn đầu ra về tin học (Sinh viên xem thêm thông tin tại: https://cs.lhu.edu.vn/209/12824/Chuan-dau-ra.html).

 2. Kế hoạch thi sát hạch tin học năm 2018
  • <Đang cập nhật>
 3. Lệ phí
  • Đối với sinh viên thi lần đầu tiên: Không đóng lệ phí thi.
  • Đối với sinh viên thi lại: theo thông báo trên ME-Bản tin Khoa Công nghệ thông tin.
  • Đối với sinh viên đăng ký học ôn: theo thông báo trên ME-Bản tin Khoa Công nghệ thông tin.

 


© 2019 Đại học Lạc Hồng
  229,269       165/6,800