TT Khoa học & Kỹ thuật

Khoa Kỹ thuật Hóa học & Môi trường  »  TT Khoa học & Kỹ thuật

Ứng dụng công nghệ Khoa học nhân giống gừng núi đá, góp phần bảo tồn gen bản địa

Ứng dụng công nghệ Khoa học nhân giống gừng núi đá, góp phần bảo tồn gen bản địa

Click vào xem cụ thể

Trân trọng kính chào.