Thông tin Khoa học & Kỹ thuật

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm  »  Thông tin Khoa học & Kỹ thuật


NỘI DUNG

  Hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học"

  Hội thảo với mục tiêu đề xuất đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như đánh giá các môn học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên thuộc chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm đáp ứng chuẩn đầu ra ngành học và nhu cầu đáp ứng cho Doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên.

  Hội thảo tập trung xoay quanh các vấn đề: Đánh giá thực trạng, phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học hiện nay tại Khoa, những thuận lợi và khó khăn, các điều kiện cần thiết để thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá môn học, các kết quả đổi mới phương pháp giảng dạy ở Khoa.

  Hội thảo đã trình bày các tham luận:

  - Phương pháp Đo lường chuẩn đầu ra - TS. Lê Phương Trường - Trưởng phòng KT&ĐBCL.

  - Phương pháp giảng dạy Đại học - ThS. Lê Phú Đông - Trưởng bộ môn CNMT.

  - Phương pháp đánh giá môn học - ThS. Mai Hương Trà - Trưởng bộ môn CNSH.

  Bên cạnh những tham luận đã được trình bày, hội thảo cũng nhận được nhiều chia sẻ về cách tổ chức lớp học, những hoạt động học tập, giúp sinh viên chủ động khám phá kiến thức chưa biết, thay vì thụ động nạp những kiến thức có sẵn. Giảng viên là người trực tiếp tổ chức hoạt động học tập và hướng dẫn, chỉ đạo sinh viên tìm tòi kiến thức mới, vận dụng kiến thức đã biết một cách sáng tạo để giải quyết tình huống trong học tập và thực tiễn cũng như định hướng nghiên cứu khoa học.

  Khoa KH&CNTP

   

   


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    70,488       1/186