Sự kiện

Kỳ thi Tốt nghiệp chuyên ngành

 
Thời gian:

Thứ 7, ngày 21 tháng 1 năm 2017
Sáng: 6h30 - 11h00

Chiều: 13h00 - 17h00 

Địa điểm thi: Cơ sở 5 - Trường Đại học Lạc Hồng
Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên đã hoàn tất các học phần theo quy định
Liên hệ:

Phòng Đào tạo

Điện thoại: 061 3952778

Lưu ý:
- Sinh viên nhớ mang theo thẻ sinh viên và đóng đầy đủ học phí;
- Sinh viên không mang theo điện thoại di động và tài sản có giá trị. Trường hợp mất nhà trường không chịu trách nhiệm.
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 08/04/2016 - 14:52:40 PM