Sự kiện

Lễ thành lập Chi hội hữu nghị Việt - Hàn

Mục đích:
Tạo cầu nối để thanh niên, sinh viên tăng cường sự hiểu biết về nhân dân các nước và các hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh nhà, góp phần tạo nguồn lực tham gia các hoạt động giao lưu, quảng bá hình ảnh đất nước và địa phương đến bạn bè quốc tế.
Thời gian:

Bắt đầu lúc 9:00 - Thứ 7, ngày 14 tháng 01 năm 2017

Địa điểm: Phòng I209 - Cơ sở 6 - Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự:
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai
- Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Đồng Nai
- Ban Lãnh đạo Nhà trường
- Khoa Đông Phương
- Phòng Quan hệ quốc tế
- Phòng Công tác sinh viên, Phòng Quản trị thiết bị
- Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên 
- Trung tâm TTTL, Trung tâm QHDN & HTSV
- Hội viên Chi hội hữu nghị Việt-Hàn Trường Đh Lạc Hồng
Chủ trì: Phó Hiệu trưởng (Cô Nguyễn Thị Thu Lan)
Liên hệ:

Khoa Đông Phương

ĐT: 061 3951926 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 10/01/2017 - 10:20:30 AM