Sự kiện

Hội nghị đảng viên đầu năm 2017

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 7, ngày 25 tháng 02 năm 2017

Địa điểm: Phòng I209 – Cơ sở 6 - Trường Đại học Lạc Hồng
Đối tượng:

 Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ trường

Chủ trì: BTV Đảng ủy trường Đại học Lạc Hồng
Liên hệ: Điện thoại: 0613-951.957
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 16/02/2017 - 13:52:48 PM