Sự kiện

Lớp học "Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản"

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:00 đến 11:00 - Thứ 3 ngày 25 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường A301 - Cơ sở 1 - Đại học Lạc Hồng
Thành phần:

- Sinh viên năm 4 ngành Nhật Bản học

- Sinh viên các khối ngành kinh tế, kỹ thuật

Sinh viên khác quan tâm

Chuyên gia giảng dạy: 

- Ông Shinya Inoue 

- Thông dịch viên tiếng Nhật

Liên hệ:

Cô Mỹ Lệ

Phòng Đào tạo

ĐT: 0613 953126

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 18/02/2017 - 13:52:30 PM