Sự kiện

CLB tiếng Anh - Khoa AVĐC

Thời gian:

Bắt đầu lúc 13:30 - Thứ 7, ngày 25 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng D505 - Cơ sở 2 - Đại học Lạc Hồng
Đối tượng:

Sinh viên yêu thích tiếng Anh

Chủ đề: MUSIC
Nhà tài trợ: Đại học Lạc Hồng
Liên hệ:

Khoa Anh văn đại cương

ĐT: 0618 850894

Đăng ký:

Vào cổng và tài liệu miễn phí

Nhiều phần quà hấp dẫn và có giá trị đang chờ đón tất cả các bạn

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 16/03/2017 - 14:24:55 PM