Sự kiện

Hội thảo định hướng nghề nghiệp Unilever 2017

Mục đích:
- Tăng cơ hội tốt cho sinh viên (SV) về thực tập, tích lũy kỹ năng phỏng vấn xin việc;
- Nâng cao được tỷ lệ việc làm của SV sau khi thực tập và tốt nghiệp;
- Tăng cường mối quan hệ giữa Trường Đại học Lạc Hồng và Unilever Việt Nam.
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 5, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng A301 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần:

- Đại diện lãnh đạo Unilever và các cộng sự;

- Đại diện lãnh đạo Nhà trường;

- Phòng Đào tạo (Bp. QHDN & HTSV);

- Đại diện Khoa có liên quan;

- SV năm cuối Khoa Tài chính - Kế toán, Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế và SV khối ngành khác quan tâm

Liên hệ:

Trường Đại học Lạc Hồng

ĐT:  061.3952778

Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 21/04/2017 - 15:54:48 PM