Sự kiện

Hội chợ việc làm 2017

Mục đích: 
- Tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng vừa tốt nghiệp có việc làm phù hợp, sinh viên năm cuối có cơ hội trải nghiệm phỏng vấn, cơ hội thực tập. Đồng thời phía Nhà trường đảm bảo tính hỗ trợ sinh viên, đáp ứng chỉ thị 296/CT-TTg của Chính phủ cũng như giúp Doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng. 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 7 ngày 27 tháng 5 năm 2017

Địa điểm:

Phòng B203: Khai mạc Hội chợ việc làm 2017

Hội trường A301: Diễn ra tuyển dụng việc làm

Đối tượng:

Tất cả sinh viên thuộc các ngành đào tạo, bao gồm:

-Sinh viên năm cuối dự kiến tham gia thực tập

vào đợt tháng 7/2017 và tháng 1/2018

-Sinh viên vừa tốt nghiệp và cựu sinh viên

Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng
Liên hệ:
Trung tâm Quan hệ DN & Hỗ trợ sinh viên

ĐT: 061.3951347

Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 08/05/2017 - 08:26:49 AM