Sự kiện

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 6 ngày 17 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai
Thành phần tham dự:
- BGH Nhà trường
- Quý Đại biểu
- Quý khách mời
- Đại diện CB, GV, NV trường
- Đại diện cựu sinh viên, học viên và sinh viên
- Phóng viên các báo đài
Liên hệ:

Trường Đại học Lạc Hồng

ĐT: 0251 3952778

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 15/07/2017 - 11:00:32 AM