Sự kiện

Ngày hội tuyển dụng Thực tập viên Tiềm năng Sacombank năm 2018

Mục đích:
- Tăng cơ hội tốt cho sinh viên về thực tập, tích lũy kỹ năng phỏng vấn;
- Nâng cao được tỷ lệ việc làm của sinh viên sau khi thực tập và tốt nghiệp;
- Tăng cường mối quan hệ giữa Trường Đại học Lạc Hồng và Ngân hàng Sacombank.
Thời gian:

Bắt đầu lúc 08:00 - Thứ 3, ngày 19 tháng 9 năm 2017

Địa điểm: Phòng I209 - Cơ sở 6 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự:
- Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Sacombank và các cộng sự;
- Đại diện lãnh đạo Nhà trường;
- Phòng Đào tạo (Bp. QHDN & HTSV);
- Đại diện Khoa có liên quan;
- Sinh viên năm cuối Khoa TC-KT, Khoa Quản trị KTQT, Khoa Đông Phương, Khoa Ngôn ngữ Anh
Liên hệ: ĐT:  0251.3951.347
Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 31/08/2017 - 15:05:11 PM