Sự kiện

Lễ phát động Robocon 2018 và giao lưu nhà vô địch Robocon ABU 2017

Thời gian:

Bắt đầu lúc 14:00- Thứ 6, ngày 22 tháng 09 năm 2017
Dự kiến diễn ra trong 2 tiếng

Địa điểm: Hội trường I.209 (cơ sơ 6)
Đối tượng:

Sinh viên Khoa Cơ điện Điện tử
Cán bộ/Nhân viên và sinh viên quan tâm

Chủ đề:

Phát động cuộc thi Sáng tạo Robot 2018

Giao lưu với nhà Vô địch LH-NICESHOT

Nhà tài trợ: Khoa Cơ điện Điện tử
Liên hệ: 02513.951.937 (thầy Lê Hoàng Anh)
Đăng ký: Vào cổng tự do
Diễm Nhi
Lạc Hồng, 13/09/2017 - 14:14:35 PM