Sự kiện

CLB tiếng Anh - Khoa AVĐC

Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 2, ngày 16 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Phòng B405 - Cơ sở 1 - Đại học Lạc Hồng
Đối tượng:

Sinh viên yêu thích tiếng Anh

Chủ đề: STUDENT LIFE 
Nhà tài trợ: Đại học Lạc Hồng
Liên hệ:

Khoa Anh văn đại cương

ĐT: 02518 850894

Đăng ký:

Vào cổng và tài liệu miễn phí

Nhiều phần quà hấp dẫn và có giá trị đang chờ đón tất cả các bạn

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 10/10/2017 - 10:09:02 AM