Sự kiện

Họp mặt CSV Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 18:00 - Thứ 7, ngày 14 tháng 10 năm 2017

Địa điểm:

Nhà hàng Eros Palace

Địa chỉ: 15 Đồng Khởi, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Thành phần:
* Ban Giám Hiệu
* Ban Lãnh đạo Khoa và toàn bộ giảng viên, nhân viên Khoa
* Lãnh đạo Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên
* Khách mời
* CSV các khóa
Đăng ký:

VP Khoa Quản trị - Kinh tế Quốc tế - Cơ sở 2

ĐT: 02513 952252 - 0918 845011

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 12/10/2017 - 08:25:32 AM