Sự kiện

Họp mặt CSV Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 9:00 - Thứ 7, ngày 25 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Hội Quán Trấn Biên
Thành phần:
* Ban Giám Hiệu
* Ban Lãnh đạo Khoa và toàn bộ giảng viên, nhân viên Khoa
* Lãnh đạo Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên
* Khách mời
* CSV các khóa
Đăng ký:

Khoa Kỹ thuật Hóa học và Môi trường

ĐT: 0936130551 (Thầy Tỉnh) 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 11/11/2017 - 15:56:39 PM