Sự kiện

CLB tiếng Anh - Khoa AVĐC

Thời gian:

Bắt đầu lúc 13:30 - Thứ 4, ngày 15 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Phòng G101 - Cơ sở 5 - Đại học Lạc Hồng
Đối tượng:

Sinh viên yêu thích tiếng Anh

Nhà tài trợ: Đại học Lạc Hồng
Liên hệ:

Khoa Anh văn đại cương

ĐT: 02518 850894

Đăng ký:

Vào cổng và tài liệu miễn phí

Nhiều phần quà hấp dẫn và có giá trị đang chờ đón tất cả các bạn

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 13/11/2017 - 10:20:42 AM