Sự kiện

Tập huấn PCCC cho CBNV năm học 2017-2018

Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 3, ngày 06 tháng 02 năm 2018

Địa điểm: Hội trường I209 - Cơ sở 6 - Trường Đại học Lạc Hồng
Đối tượng: CBNV được cử tham gia
Liên hệ:
Trường Đại học Lạc Hồng
ĐT: 0251.3952778
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 03/01/2018 - 10:12:51 AM