Sự kiện

Lớp học "Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản"

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 9:00 đến 16:00 - Thứ 5 ngày 15 tháng 3 năm 2018

Địa điểm: Phòng I209 - Cơ sở 6 - Đại học Lạc Hồng
Đối tượng:

- Sinh viên năm 3 ngành Nhật Bản học Khoa Đông Phương học

- Sinh viên năm 3 Khoa Cơ điện – Điện tử

Chuyên gia giảng dạy: 
- Ông Fumio Okita
- Cô Hồng Hà - Phiên dịch tiếng Nhật
Liên hệ:

Cô Mỹ Lệ

Phòng Đào tạo

ĐT: (0251) 3.953.126 

* Lưu ý:

+ Đối với sinh viên ngành Nhật Bản học: Lớp học được tổ chức vào sáng thứ Năm. Thời gian học là từ 9g00 đến 12g00; 
+ Đối với sinh viên Khoa Cơ điện – Điện tử: Lớp học được tổ chức vào chiều thứ Năm. Thời gian học là từ 13g30 đến 16g00. 
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 28/02/2018 - 09:55:16 AM