Sự kiện

Hội chợ việc làm 2018

Mục đích:
- Tạo điều kiện cho sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng vừa tốt nghiệp có việc làm phù hợp, sinh viên năm cuối có cơ hội trải nghiệm phỏng vấn, cơ hội thực tập. Đồng thời phía Nhà trường đảm bảo tính hỗ trợ sinh viên, đáp ứng chỉ thị 296/CT-TTg của Chính phủ cũng như giúp Doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng. 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 7 ngày 26 tháng 5 năm 2018

Địa điểm:

Lầu 4 - Dãy B - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Đối tượng:

* Tất cả sinh viên thuộc các ngành đào tạo, bao gồm:

- Sinh viên năm cuối dự kiến tham gia thực tập vào đợt tháng 7/2018 và tháng 1/2019

- Sinh viên vừa tốt nghiệp và cựu sinh viên

* 23 Công ty tham gia với 1093 vị trí tuyển dụng thuộc các ngành nghề đào tạo của Nhà trường

Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng
Liên hệ:
Bộ phận Quan hệ DN & Hỗ trợ sinh viên

ĐT: 0251.3951347

Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 02/05/2018 - 08:39:50 AM