Sự kiện

Cuộc thi Phiên tòa giả định năm 2018

Thời gian:

Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 7, ngày 19 tháng 05 năm 2018

Địa điểm: Hội trường A.301 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng
Thành phần tham dự:

Quý Thầy/cô và các bạn sinh viên quan tâm

Chủ đề:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP

Nhà tài trợ: Khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế
Liên hệ:

Cô Chi

ĐT: 0935.020.686

Đăng ký: Vào cổng tự do
Diễm Nhi
Lạc Hồng, 16/05/2018 - 14:47:40 PM