Sự kiện

Tập huấn "Học tập kết hợp & Công nghệ trong giáo dục"

Thời gian:

Bắt đầu lúc 08:00 - 11:30 - Thứ 6 ngày 29 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Phòng B203 – Cơ sở 1 - Trường ĐH Lạc Hồng
Thành phần tham dự:
- Phía Trường ĐH Lạc Hồng:
+ TS. Lâm Thành Hiển – Phó Hiệu trưởng thường trực
+ TS. Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế
+ ThS. Huỳnh Cao Tuấn - Giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu
+ TS. Nguyễn Tam Sơn - Phòng Quan hệ quốc tế
+ Lãnh đạo các Khoa
+ Cán bộ, giảng viên và nhân viên có quan tâm
- Đại diện Trường Đại học Bang Arizona (ASU):
+ TS. Ngô Minh Ngọc - Phụ trách Kỹ thuật phần mềm của ASU
Liên hệ:

Phòng QHQT

ĐT: 02513.953128

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 31/05/2018 - 08:31:20 AM