Sự kiện

Hội nghị sáng kiến kinh nghiệm năm 2018

Mục đích:
Tìm kiếm và phát triển các sáng kiến có tính ứng dụng cao trong quá trình công tác nhằm nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm chi phí của các đơn vị trong trường.
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 7, ngày 16 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Phòng B305- Cơ sở 1 - ĐH Lạc Hồng
Thành phần:

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

Hội đồng đánh giá

Chủ nhiệm các đề tài giải pháp sáng kiến kinh nghiệm

Liên hệ:
TT Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng
Điện thoại: 0251 3952945
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 09/06/2018 - 09:37:16 AM