Sự kiện

Tập huấn cán bộ phục vụ Kỳ thi THPT Quốc gia 2018

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 09:00 - Thứ 4, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Hội trường A301 - Cơ sở 1 - Đại học Lạc Hồng
Thành phần:

Tất cả CB-GV-NV có tên trong Danh sách CB coi thi THPT quốc gia 2018

Chủ trì:

Phó Hiệu trưởng (Thầy Lâm Thành Hiển)

Lưu ý: Thời gian coi thi:
* Ngày 24/6/2018, cán bộ tập kết tại địa điểm thi được phân công để nghe phổ biến quy chế thi.
* Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 27/6/2018, cán bộ tham gia coi thi các môn thi. 
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 11/06/2018 - 10:48:07 AM