Sự kiện

Kỳ thi Tốt nghiệp chuyên ngành

 
Thời gian:

Thứ 7, ngày 14 tháng 7 năm 2018
Sáng: 6h30 - 11h00

Chiều: 13h00 - 17h00 

Địa điểm thi: Cơ sở 2 - Trường Đại học Lạc Hồng
Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên đã hoàn tất các học phần theo quy định
Liên hệ:

Phòng Đào tạo

Điện thoại: 0251 3952778

Lưu ý:
- Sinh viên không mang theo điện thoại di động và các tài sản có giá trị khác khi đi thi
- Sinh viên phải đóng học phí đầy đủ trước ngày thi
- Sinh viên phải mang theo thẻ SV, hoặc CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh mới được vào phòng thi
 
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 20/06/2018 - 15:58:40 PM