Sự kiện

Chung kết giải "LHU Championship lần 1 - 2018"

Mục đích:
- Tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, sinh viên
- Quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Lạc Hồng đến với đối tượng là các bạn học sinh THPT
Thời gian:

Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 2, ngày 16 tháng 7 năm 2018

Địa điểm : Cơ sở 2 - Trường Đại học Lạc Hồng
Đối tượng tham gia:
- Sinh viên Đại học Lạc Hồng
- Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ 15 đến 23 tuổi
Đăng ký: Vào cổng tự do
Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 28/06/2018 - 08:50:01 AM