Sự kiện

Tiếp đại diện Công ty License Academy (Nhật Bản)

 
Thời gian:

Bắt đầu lúc 13:30 - Thứ 4, ngày 15 tháng 8 năm 2018
Dự kiến diễn ra trong 2 tiếng

Địa điểm: Phòng họp - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng
 Thành phần:

* Phía Trường Đại học Lạc Hồng:

- Lãnh đạo Khoa Đông phương;

- TS. Nguyễn Thanh Lâm - Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế;

- ThS. Nguyễn Thị Như Thường - Tổ Trưởng ngành Nhật Bản học;

- TS. Trần Dũng - Trưởng bộ phận Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên; 

- TS. Nguyễn Tam Sơn - Phòng Quan hệ quốc tế.
* Phía Công ty License Academy:
- Ông Uchida Takuji - Trưởng Bộ phận truyền thông;
- Cô Lưu Thị Hà - Đại diện Công ty tại Việt Nam.
Chủ trì:

Phòng Quan hệ Quốc tế

Liên hệ:

Phòng Quan hệ Quốc tế

ĐT: 02513.953128

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 03/08/2018 - 10:08:51 AM